Interview in Dutch – subtitles in English.

Canon (production printing) is één van de trouwe strategische partners van het VIGC.
In hal 8a werden we hartelijk ontvangen voor een vlotte babbel door marketing manager Benelux, Dennis Hoogendoorn . Met graagte geeft hij ons toelichting wat Canon naar Duitsland heeft meegenomen en wat de belangrijkste nieuwtjes zijn die we daar kunnen zien.

— EN —
Canon (production printing) is one of the VIGC’s loyal strategic partners.
We were warmly welcomed in hall 8a for a quick chat by Benelux marketing manager Dennis Hoogendoorn. He is happy to explain to us what Canon has brought to Germany and what the most important news is that we can see there.