VIGC at DRUPA 2024

Sun June 9th

De En Es Fi Fr It No Pl Pt Sv

Theo van den Broek · ISI publishing Inno...

Interview in Dutch - subtitles in English. Als integrator van diverse oplossingen voor het automatiseren van het bestelproces rondom verpakkingen – in de breedste zin van het woord – kun je terecht bij ISI . Ook eigen softwareontwikkeling is een van de sterktes en een groeiende vraag voor eigenaar Theo van den Broek en zijn team. Wij waren uiteraard benieuwd waar de voordelen liggen voor de klant - de drukkerij, en hoe zij hun toekomst zien in het huidige grafische landschap. -- EN -- As an integrator of various solutions for automating the ordering process surrounding packaging – in the broadest sense of the word – you can contact ISI. Own software development is also one of the strengths and a growing demand for owner Theo van den Broek and his team. We were naturally curious about the benefits for the customer - the printing company, and how they see their future in the graphic landscape of today.

Sun June 9th

De En Es Fi Fr It No Pl Pt Sv

Piet De Pauw· Enfocus · the VIGC talks f...

Interview in Dutch - subtitles in English. VIGC- én INKISH vrienden sinds jaar en dag zijn de mensen van Enfocus. We vragen aan Piet de Pauw wat de nieuwste trends en mogelijkheden zijn die we moeten onthouden na een bezoek aan de grote en gemeenschappelijke beursstand samen met Esko,Pantone en X-Rite. Als vooraanstaand softwarebedrijf zijn ze goed geplaatst om de actuele stand van zaken te schetsen ivm performant werken in the Cloud en meer. -- EN -- The people of Enfocus have been VIGC and INKISH friends for many years. We ask Piet de Pauw what the latest trends and possibilities are that we should remember after a visit to the large and shared exhibition stand together with Esko, Pantone and X-Rite. As a leading software company, they are well placed to outline the current state of affairs regarding high-performance working in the Cloud and much more.

Sun June 9th

De En Es Fi Fr It No Pl Pt Sv

Onno Schiltkamp · HP Indigo · the VIGC t...

Interview in Dutch - subtitles in English. HP steunt als strategische partner van het VIGC haar werking en zo de grafische industrie in de Benelux. We ontmoeten graag Onno Schiltkamp en onderhouden ons meer specifiek o.a. over de integratie van AI in hun technologieën. Waar zit ondertussen het omslagpunt tussen Offset en digitale druk en hoe zien zij “onze” markt bewegen. — EN — As a strategic partner of the VIGC, HP supports its operations and thus the graphics industry in the Benelux. We would like to meet Onno Schiltkamp and discuss more specifically about the integration of AI into their technologies. In the meantime, where is the turning point between Offset and digital printing and how do they see “our” market moving.

Sun June 9th

De En Es Fi Fr It Nl No Pl Pt Sv

Jeroen Van Bauwel · Xeikon · the VIGC ta...

Interview in Dutch - subtitles in English. Xeikon heeft een aantal nieuwigheden meegebracht naar de Drupa beurs en als partner van VIGC stimuleren zij graag de interactie met haar leden en met de grafische markt in de Benelux. We ontmoeten en maken kennis met Jeroen van Bauwel, Solutions Director bij in Lier(B) gevestigde XEIKON, een onderdeel van de Flint Group Digital. Als iemand met veel ervaring en een langdurige staat van dienst bij Xeikon, is hij dus de geknipte man om ons te updaten waar Xeikon vandaag voor staat. Wat mogen verder nog verwachten in de nabije toekomst inzake de digitale transformatie en duurzaamheid. Je verneemt het hier. — EN — Xeikon has brought a number of novelties to the Drupa fair and as a partner of the VIGC they are happy to stimulate interaction with its members and with the graphics market in the Benelux. We meet and get to know Jeroen van Bauwel, Solutions Director at Lier(B)-based XEIKON, part of the Flint Group Digital. As someone with a lot of experience and a long track record at Xeikon, he is the ideal man to update us on what Xeikon stands for today. What else can we expect in the near future regarding digital transformation and sustainability? You will find out here.

Sun June 9th

De En Es Fi It No Pl Pt Sv

Jos De Groote · Sadechaf · the VIGC talk...

Interview in Dutch - subtitles in English. Wie eraan denkt om te (gaan) werken met LED UV kan zijn “licht” ;) - opsteken bij Sadechaf Benelux. Wie zijn zij? en welke expertise of oplossingen brengen ze naar voor als we willen drogen/curen met UV? Een zeer informatieve babbel, zonder te vervallen in een overkill aan té technische bewoordingen. Dit is er eentje voor de bezitters of toekomstige gebruikers van (led) UV systemen. -- EN -- For anyone who is thinking of working with LED UV Sadechaf will shed some “light” ;) on the situation. Who are they? and what expertise or solutions do they bring to the table if we want to dry/cure with UV? A very informative chat, without falling into an overkill of overly technical words. This is one for the owners or future users of (Led) UV systems.

Sun June 9th

De En Es Fi Fr It Nl No Pl Pt Sv

Koen Vlieghe · BOBST · the VIGC talks fr...

Interview in Dutch - subtitles in English. BOBST pakt opvallend groots uit op deze Drupa. Ze hebben dan ook een indrukwekkende portfolio en grote machineconfiguraties meegenomen. Er is veel veranderd bij BOBST sinds ze de laatste keer deelnamen aan Drupa, nu 8 jaar geleden. Vlaming Koen Vlieghe, Zone Business Director Label neemt ons mee op de spreekwoordelijke “Booth tour” en geeft uitleg over de “digitale strategie“ die BOBST sinds enige tijd versneld uitrolt. — EN — BOBST has a grand appearance at this Drupa. They have brought with them an impressive portfolio and large machine configurations. A lot has changed at BOBST since they last participated in Drupa, now 8 years ago. Flemish Koen Vlieghe, Zone Business Director Label takes us on the proverbial “Booth tour” and explains the “digital strategy” that BOBST has been rapidly rolling out for some time now.

Sun June 9th

De Es Fi Fr It No Pl Pt Sv

Geert Coolman · Lab9 Pro · the VIGC talk...

Interview in Dutch - subtitles in English. De bekende Apple-verdeler uit het straatbeeld in België en kind aan huis bij vele drukkerijen. Maar wie is de man achter de naam Lab9 en hoe ziet hij onze grafische branche verder evolueren? In deze VIGC-talks ontmoeten en spreken we met haar Ceo Geert Coolman. -- EN -- The well-known Apple distributor in Belgium and a regular at many printing companies. But who is the man behind the name Lab9 and how does he see our graphic industry evolving further? In these VIGC talks we meet and speak with its CEO Geert Coolman.

Sun June 9th

De En Es Fi Fr It No Pl Pt Sv

Dennis Hoogendoorn · Canon · the VIGC ta...

Interview in Dutch - subtitles in English. Canon (production printing) is één van de trouwe strategische partners van het VIGC. In hal 8a werden we hartelijk ontvangen voor een vlotte babbel door marketing manager Benelux, Dennis Hoogendoorn . Met graagte geeft hij ons toelichting wat Canon naar Duitsland heeft meegenomen en wat de belangrijkste nieuwtjes zijn die we daar kunnen zien. -- EN -- Canon (production printing) is one of the VIGC's loyal strategic partners. We were warmly welcomed in hall 8a for a quick chat by Benelux marketing manager Dennis Hoogendoorn. He is happy to explain to us what Canon has brought to Germany and what the most important news is that we can see there.

Sun June 9th

De En Es Fi Fr It No Pl Pt Sv

Martijn van den Broek · SCREEN · the VIG...

Interview in Dutch - subtitles in English. Screen is een klinkende naam in het grafische landschap, maar deze maakt eigenlijk slechts 15% uit van de omzet van deze Japanse tech-gigant. We vragen naar de inzichten met betrekking tot onze thuismarkt België en Nederland. Vlotte babbel met een ervaren Martijn van den Broek. -- EN -- Screen is a household name in the graphics landscape, but it actually only makes up 15% of the turnover of this Japanese tech giant. We ask for insights regarding our home market Belgium and the Netherlands. Great chat with an experienced Martijn van den Broek.

Sun June 9th

De En Pt No Fr Sv Es It Fi Pl

Serge de Crits · Igepa Belux · the VIGC ...

Interview in Dutch - subtitles in English. Igepa heeft op Drupa 2024 geen eigen beursstand, maar is samen met enkele partners op diverse locaties op de beurs vertegenwoordigd. Hun mensen zijn echter alomtegenwoordig, inclusief Serge de Crits uiteraard. We nemen hem even apart en hebben een gesprek over het belang en de kracht van de groothandel. De dagen dat ze enkel papierboer waren liggen al ver achter hen, ze hebben zich ontwikkeld tot een belangrijke partner en industriële aanbieder. -- EN -- Igepa does not have its own exhibition stand at Drupa 2024, but is represented at various locations at the exhibition together with a number of partners. However, their people are omnipresent, including Serge de Crits of course. We take him aside and have a conversation about the importance and power of wholesale. The days when they were just paper guys are long behind them, they have developed into an important partner and industrial supplier.

Sun June 9th

De-DE En Es-ES Fi Fr It No Pl Pt-PT Sv

Dirk Deroo · Dataline Solutions · the VI...

Interview in Dutch - subtitles in English. Hoe bescherm je de marges het best en hoe pak je een steeds competitievere markt aan? De Multipress MIS-software van Dataline Solutions klinkt – zeker in de Benelux – bekend in de oren. De huidige Print Service Providers (PSP's), printproducenten, hebben vaak zeer specifieke behoeften/eisen. Het zwart op wit kunnen aantonen van de “monetaire” meerwaarde voor een organisatie, van haar investering zeg maar, is iets waar Dataline dan ook trots op is. Dataline geeft een ​​succesgarantie af, na een speciale prestatiescan, “in bloed getekend” aldus een zelfzekere Dirk Deroo. -- EN -- How do you best protect margins and how do you tackle an increasingly competitive market? The Multipress MIS software from Dataline Solutions sounds familiar - especially in the Benelux. Today's Print Service Providers (PSPs), print producers, often have very specific needs/requirements. Being able to proof in black and white the “monetary” added value for an organization, its investment, so to speak, is something Dataline is proud of. Dataline issues a success guarantee after a special performance scan, “drawn in blood” according to a confident Dirk Deroo.

Sun June 9th

De Fr Pt Es It Pl En No Sv Fi

Guy Desmet · ECO3 · the VIGC talks from ...

Interview in Dutch - subtitles in English. Agfa verkocht in 2023 haar Offset divisie aan de Duitse Private Equity groep Aurelius, die er wel nog een mooie toekomst in zien. Guy Desmet is de Head of Marketing & Application Worldwide, we vragen hem wat zij naar Drupa meebrachten, hoe zij duurzaamheid zien evolueren en wat de status is van hun hoofdactiviteiten. De productie van (digitale) offsetplaten blijkt nog steeds hun hoofdfocus te zijn. We bespreken ontwikkelingen op dit gebied (on press / off press) en meer. Eco3 is vastbesloten om haar markt en klanten verder te bedienen en blijft trouw aan de grafische industrie. -- EN -- In 2023, Agfa sold its Offset division to the German Private Equity group Aurelius, which still sees a bright future in it. Guy Desmet is the Head of Marketing & Application Worldwide, we ask him what they brought to Drupa, how they see sustainability evolving and what the status of their main activities is. The production of (digital) offset plates still appears to be their main focus. We discuss developments in this area (on press / off press) and more. Eco3 is determined to further serve its market and customers and remains loyal to the graphics industry.

Sun June 9th

Es Sv Fr It Pt Fi De En Pl No

Wim Vandendriessche · SwissQprint Benelu...

Interview in Dutch - subtitles in English. Sinds 2021 is SwissQprint Benelux de jongste telg van de 6 dochterondernemingen van het Zwitserse hoofdhuis. We gaan wat dieper in op hun aanwezig op Drupa en wat dat zij voor de Benelux markt naar voor schuiven. Modulariteit en stabiliteit zijn enkele van de core values van dit kwaliteitsmerk. Een leuke babbel met GM Wim Vandendriessche. -- EN -- Since 2021, SwissQprint Benelux has been the youngest member of the 6 subsidiaries of the Swiss head office. We go into more detail about their presence at Drupa and what they propose for the Benelux market. Modularity and stability are some of the core values ​​of this quality brand. A nice chat with GM Wim Vandendriessche.

Sun June 9th

De En Es Fi Fr It No Pl Pt Sv

Stephan Jacobs · Zünd Benelux · the VIGC...

Interview in Dutch - subtitles in English. Kennismaking met de exclusieve verdeler in de Benelux van het Zwitserse Zünd. We bespreken de trends in het "vrijmaken" van drukwerk en industriële applicaties. Termen als automatisatie, robots en connectiviteit zijn ook in de afwerking zeker niet meer vreemd, integendeel. -- EN -- Introduction to the exclusive distributor in the Benelux of Zünd. We discuss the trends in the "liberating" of printed sheets and industrial applications. Terms such as automation, robots and connectivity are certainly no longer strange terms in the finishing department, on the contrary.

Sun June 9th

De En Es Fi Fr It No Pl Pt Sv

Louis De Nolf · Duomedia · the VIGC talk...

Interview in English - subtitles in Dutch. INKISH Morten Reitoft talks to CEO Louis De Nolf about the ins & outs of preparing and delivering value for a trade fair such as Drupa and as an event partner and advertising agency. -- NL -- INKISH Morten Reitoft gaat in gesprek met CEO Louis De Nolf over de ins & outs van het voorbereiden en leveren van waarde voor een beurs zoals Drupa en als een event-partner en reclamebureau.

Sun June 9th

De En Es Fi Fr It No Pl Pt Sv

Hans Boerkamp · Rainbow Solutions · the ...

Interview in English - subtitles in Dutch. As a distributor of the Danish PrintVis software in the Benelux, Rainbow is the point of contact to explain the strengths of this solution. How do they see the graphics market in the Benelux and what solutions do they propose? The INKISH/VIGC talks give the various strategic partners the unique opportunity to tell their story during the long-awaited and largest trade fair in the graphics industry. -- NL -- Als distributeur van de Deense PrintVis software in de Benelux is Rainbow hét aanspreekpunt om de sterke punten van deze oplossing toe te lichten. Hoe zien zij de grafische markt in de Benelux en welke oplossingen stellen zij voor? De INKISH/VIGC talks geven de verschillende strategische partners de unieke kans om hun verhaal te vertellen tijdens de langverwachte en grootste vakbeurs in de grafische industrie. Wij luisteren naar de uitleg van Hans Boerkamp.

Sun June 9th

De En Es Fi Fr It Nl No Pl Pt Sv

Eef de Ridder · Ricoh · the VIGC talks f...

Interview in Dutch - subtitles in English. Ricoh is gewaardeerde strategische partner van het VIGC en mag niet ontbreken in onze de Drupa talk series. We ontmoeten niemand minder dan de sympathieke Nederlander Eef de Ridder, die ons – tussen het sluiten van belangrijke deals door – graag te woord staat, jawél in het Nederlands, om hun uitgebreide aanwezigheid op Drupa toe te lichten. HENKAKU blijkt een belangrijk leidend principe te zijn bij Ricoh. Nog nooit van gehoord?… kijken maar! -- EN -- Ricoh is a valued strategic partner of the VIGC and should not be missing in our Drupa talk series. We meet none other than the sympathetic Dutchman Eef de Ridder, who - between closing important deals - is happy to speak to us, yes in Dutch, to explain their extensive presence at Drupa. HENKAKU appears to be an important guiding principle at Ricoh. Never heard of it?… check it out!

Sun June 9th

De En Es Fi Fr It Pl Pt Sv

Jan de Roeck· ESKO · the VIGC talks from...

Interview in English - subtitles in Dutch. Jan de Roeck talks passionately about the innovations and cloud strategy that Esko is rolling out with their new online platform. What did they bring to Drupa and what should we pay attention to? Short and clear overview of what you need to know when you visit, and certainly good to get an impression if you can't make it to Düsseldorf. -- NL -- Jan de Roeck vertelt vol passie over de innovaties en cloudstrategie die Esko uitrolt met hun nieuwe online platform. Wat brachten ze mee naar Drupa en waar moeten we op letten? Kort en duidelijk overzicht van wat je moet weten als je langskomt, en zeker goed als eerste ​​indruk als je niet naar Düsseldorf kan komen.

Sun June 9th

En Es Fi Fr It No Pl Pt Sv

David Triulzi · Logica · the VIGC talks ...

Interview in English - Dutch subtitles. Good introduction to Logica, and it's “MES” - Manufacturing Execution System. Different to MIS or ERP , it is a comprehensive, dynamic production system in which your production processes from raw material to end product are monitored, traced, documented and controlled. The all-important OEE (Overall Equipment Effectiveness) is the result of the exercise. David Triulzi explains more. -- NL -- Goede introductie tot Logica, en het is "MES" - Manufacturing Execution System. Ietwat anders dan MIS of ERP is het een uitgebreid, dynamisch productiesysteem waarin uw productieprocessen van grondstof tot eindproduct worden gemonitord, getraceerd, gedocumenteerd en gecontroleerd. De allerbelangrijke OEE (Overall Equipment Effectiveness) is het resultaat van de oefening. David Triulzi geeft meer uitleg.

Sun June 9th

De En Es Fi Fr It No Pl Pt Sv

Mike Horsten · AGFA · the VIGC talks fro...

Interview in English - subtitles in Dutch. Ook Agfa heeft er voor gekozen om zonder beursstand, dus beperkt aanwezig te zijn op Drupa. Een wat merkwaardige vaststelling voor velen, maar waarschijnlijk ingegeven door het feit dat ze sinds vorig jaar afscheid hebben genomen van hun Offsetdivisie. Ik ontmoet Mike Hosten dus op neutraal terrein waar we het hebben over zijn DPC onderdeel binnen de Agfa groep en hoe zij Drupa en de evoluties in het grafische speelveld verder vorm zien krijgen. — EN — Agfa has also chosen to have a limited presence at Drupa without an exhibition booth. A somewhat strange observation for many, but probably due to the fact that they said goodbye to their Offset division last year. So I meet up with Mike Hosten on neutral ground where we talk about his DPC part within the Agfa group and how they see Drupa and the developments in the graphic playing field taking further shape.

Sun June 9th

De En Es Fi Fr It Nl No Pl Pt-PT Sv

Tom Peire · Four Pees · the VIGC talks f...

Interview in Dutch - subtitles in English. Onze grafische industrie in het algemeen en Drupa in het bijzonder is altijd gedreven geweest door technologie. Hoewel hardwareleveranciers vaak software hebben ingezet, en dat vandaag de dag nog steeds doen om zich te onderscheiden van hun concurrenten, ziet de klant, namelijk de drukkerij, dit nog té vaak als een bijzaak. We zien echter meer en meer dat de bedrijven die hun digitale transformatie centraal stellen in hun bedrijfsstrategie, diegene zijn die onze industrie richting geven en transformeren. We hadden dus wel wat vragen voor Tom Peire, CEO Four Pees. -- EN -- Our graphics industry in general and Drupa in particular has always been driven by technology. Although hardware suppliers have often used software, and still do so today, to distinguish themselves from their competitors, the customer, namely the printing company, still too often sees this as an afterthought. However, we are increasingly seeing that the companies that put digital transformation at the center of their business strategy are the ones that guide and transform our industry. So we had some questions for Tom Peire, CEO Four Pees.

Sun June 9th

De-DE En Es-ES Fi Fr It No Pl Pt-PT Sv

Bert van der Perre · Hybrid Software · t...

Interview in Dutch - subtitles in English. We starten onze reeks - de VIGC talks from drupa 2024 - bij Hybrid Software en hebben een toffe babbel met Bert van der Perre, hun Associate Director of Sales. Wie hebben het o.a. over 3D visualisatie oplossingen, SaaS, grafische automatisaties en natuurlijk ook over één van hun stokpaardjes, Workflow. Enjoy. -- EN -- We start our series - the VIGC talks from drupa 2024 - at Hybrid Software and have a great chat with Bert van der Perre, their Associate Director of Sales. We talk about 3D visualization solutions, SaaS, graphic automation and of course also about one of their favorite subjects, Workflow. Enjoy.

Sun June 9th

De En Es Fi Fr It No Pl Pt Sv

Martijn Brandse · Visualize Expo · the V...

Interview in Dutch - subtitles in English. Print & Sign in Gorichem klingt als een klok en bekend in de oren bij de meesten uit de branche uit de Benelux. Velen onder ons zijn er wel al eens geweest of plannen dat te doen in 2025. Maar - and pay attention here ! - , naamwissel naar “Visualise Expo”… Een nieuwe naam dus, en ook een nieuw gezicht van de drager van deze grafische vakbeurs. Wij ontmoeten samen Martijn Brandse. -- EN -- Print & Sign in Gorichem sounds like a bell and is familiar to most people in the industry in the Benelux. Many of us have already been there or are planning to do so in 2025. But - and pay attention here! - , name change to “Visualize Expo”… A new name, and also a new face of the head of this graphic trade fair. Together we meet Martijn Brandse.