Interview in Dutch – subtitles in English.

Agfa verkocht in 2023 haar Offset divisie aan de Duitse Private Equity groep Aurelius, die er wel nog een mooie toekomst in zien. Guy Desmet is de Head of Marketing & Application Worldwide, we vragen hem wat zij naar Drupa meebrachten, hoe zij duurzaamheid zien evolueren en wat de status is van hun hoofdactiviteiten. De productie van (digitale) offsetplaten blijkt nog steeds hun hoofdfocus te zijn. We bespreken ontwikkelingen op dit gebied (on press / off press) en meer. Eco3 is vastbesloten om haar markt en klanten verder te bedienen en blijft trouw aan de grafische industrie.

— EN —
In 2023, Agfa sold its Offset division to the German Private Equity group Aurelius, which still sees a bright future in it. Guy Desmet is the Head of Marketing & Application Worldwide, we ask him what they brought to Drupa, how they see sustainability evolving and what the status of their main activities is. The production of (digital) offset plates still appears to be their main focus. We discuss developments in this area (on press / off press) and more. Eco3 is determined to further serve its market and customers and remains loyal to the graphics industry.