Entreprenören Mazyar Salh diskuterar möjligheter och utmaningar som försäljningsorganisationer står inför år 2017.
Mazyar och teamet bakom Donewell har med bakgrund av sina erfarenheter från Ericsson, Google och Elanders tagit fram en lösning som med hjälp av data ökar försäljningsresultat. Konceptet möjliggör en transparent säljkultur där säljare kan fokusera på sälj – ledning kan fokusera på ledning – och allt annat automatiseras.