Med stor erfarenhet från att jobba med outsorcing av it-utveckling berättar Thobias och Magnus om möjligheterna att hitta rätt kompetens för bra kvalitet. Men det finns många fallgropar att undvika.