Trender visar att kostnaden för att skaffa nya kunder blir högre och högre för varje år. Ändå satsas det mångdubbelt mer (sälj- och marknadsföringskostnad) på aktiviteter för att skaffa nya prospekts och kunder, snarare än att behålla och utveckla befintliga kunder. I och med digitaliseringen finns det helt nya möjligheter att utveckla och bygga lojalitet hos dina kunder, men också påvisa effekten av CRM-arbetet, vilket borde göra CRM till ett av ledningsgruppens viktigaste frågor. Charlotte berättar var företagen står idag enligt CRM Barometern 2017 och ger sina tips till hur du kan arbeta för att få nöjdare kunder.