Interview in Dutch – subtitles in English.

Print & Sign in Gorichem klingt als een klok en bekend in de oren bij de meesten uit de branche uit de Benelux. Velen onder ons zijn er wel al eens geweest of plannen dat te doen in 2025.
Maar – and pay attention here ! – , naamwissel naar “Visualise Expo”…
Een nieuwe naam dus, en ook een nieuw gezicht van de drager van deze grafische vakbeurs. Wij ontmoeten samen Martijn Brandse.

— EN —
Print & Sign in Gorichem sounds like a bell and is familiar to most people in the industry in the Benelux. Many of us have already been there or are planning to do so in 2025.
But – and pay attention here! – , name change to “Visualize Expo”…
A new name, and also a new face of the head of this graphic trade fair. Together we meet Martijn Brandse.