How IoT will support the Smart Factory – Yasuo Taketsugu, Horizon International.

Yasuo Taketsugu · Horizon International · P...

14 May 2024

Get Work Done · Bryan Takano · Yasuo Take...

27 Sep 2023

Horizon · Yoshihiro Oe · Hunkeler Innovati...

3 Mar 2023

Hunkeler Innovationdays · Horizon Internatio...

3 Feb 2023

Inline Book Production · Naresh Bedi · Hori...

29 Nov 2022